Bestyrelsen

bestyrelse4Bestyrelsen består af følgende medlemmer, som kan kontaktes via post@koegekunst.dk:

Formand Gitte Dyrløv
mobil 22 30 03 43

Næstformand Mona Engberg
mobil 21 45 75 84

Kasserer Ingrid Pedersen
mobil 30 23 40 82

Udpeget af Køge Kommune Marie Stærke
marie.staerke@koege.dk

Udpeget af Køge Kommune Inge Christiansen
inge-christiansen@jubii.dk
mobil 24 45 08 55

Øvrige :
Anne Raun (bestyrelses medlem)
Torben Jantzen (bestyrelses medlem)
Bennedikte Kemp (bestyrelses medlem)
Karin Tofte Hansen (bestyrelses medlem)

Sisse Stage (Suppleant)
Susanne Pedersen (Suppleant)