Aktiviteter


Generalforsamling

Dato og tidspunkt: Lørdag den 3. marts kl. 14 – 17
Sted: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge

Traditionen tro rammer generalforsamlingen os i det tidlige forår. Som sædvanligt skal vi udlodde en masse kunst til vores medlemmer, indsamle gode idéer til næste års aktiviteter, og en masse andet.
Og husk kontanter til det amerikanske lotteri med fine kunsthåndværk-præmier. 

Var du medlem i 2017 og ønsker at tilmelde dig betalingsservice fremover, så kan du gøre det ved at klikke her. Det kræver, at du kender dit medlemsnr., og den oplysning står på det indbetangskort, som fornyligt havnede i din postkasse.

Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af to suppleanter
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden, Gitte Dyrløv, gd@khs.dk 8 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 24. februar 2018.

Forslag til vedtægtsændringer:
Vi har i år arbejdet på at beskrive reglerne for bortlodningen mere præcist. Vi ønsker, at det fremgår helt tydeligt af vores vedtægter. Derfor har vi i samråd med advokat Birgit Thrusholm nedenstående forslag til vedtægtsændring. Der vil blive stemt om ændringen på generalforsamlingen.
 
Nuværende § 3:
Der findes 1 kontingentkategori, omfattende én person med én gevinstchance i det årlige lotteri. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
 
Medlemsskab træder i kraft ved indbetaling af kontingent. Medlemsskab følger kalenderåret og betales forud. Bestyrelsen kan evt. oprette medlemsskaber for virksomheder.
 
Forslag til ny § 3:
Medlemskab træder i kraft ved indbetaling af kontingent. Medlemskab følger kalenderåret og betales forud.
 
I forbindelse med den årlige generalforsamling er bestyrelsen berettiget til at udlodde tidligere indkøbte genstande ved lodtrækning til medlemmerne. Alle der senest ved generalforsamlings start har betalt kontingent for det pågældende år kan deltage i lodtrækningen.
 
Bestyrelsen kan vælge at udlodde op til halvdelen af gevinsterne mellem de til generalforsamlingen fremmødte, resten udloddes mellem samtlige medlemmer, idet det dog ikke er muligt for et medlem at vinde mere end en gevinst pr. år.