POVL LOND. MALEREN, MENNESKET OG FÆLLESSKABET

TIRS-FRE 12-17/LØR-SØN 11-16
25. MAJ-23. JUNI 2024
VANDVÆRKET / SØNDRE ALLE 6 / 4600 KØGE

koege kunstforening povl lond vandrer og trae 5

koege kunstforening povl lond kirkestraede 2

koege kunstforening povl lond kvinder og barn 3

koege kunstforening povl lond selvportraet 1

Forskellige værker af Povl Lond – herover selvportræt.
Foto: Køge Kunstforening.

**POVL LOND.** MALEREN, MENNESKET OG FÆLLESSKABET

BEMÆRK AT UDSTILLINGEN NU OGSÅ HOLDER ÅBENT TIRSDAG!

Da Povl Lond døde i 1992, havde han i mange år spillet en central rolle som Køges mest fremtrædende kunstner.

Det gjaldt både hans kunstneriske virke med maleri, tegning, grafik og plakater og hans utrættelige arbejde for byens kunstliv.

Der blev holdt en stor mindeudstilling i 1992, men siden har det ikke været muligt at se en større præsentation af hans arbejder.

NYT BEKENDTSKAB – OG ET GENSYN
På initiativ af Elisabeth Delin Hansen og Mikkeline Michelsen viser Køge Kunstforening nu en udstilling, som vil give nye generationer mulighed for at stifte bekendtskab med kunstnerens arbejde, der i høj grad også taler til nutiden, og samtidig give ældre, der kendte Londs arbejde, mens han levede, mulighed for et gensyn.

Udstillingen rummer alle de forskellige kunstneriske medier, Povl Lond betjente sig af, og indkredser en række af de motiver og temaer, han arbejdede med i sin humanistiske og sociale tilgang til verden.

For Povl Lond var det ikke kun en kunstners opgave at skabe smukke billeder til væggene, men i høj grad også at bidrage til en bedre verden.

TID OG STED
Udstillingen åbnedes officielt 25. maj 2024 af borgmester Marie Stærke og næsten 250 gæster, og har derefter åbent tirsdag til fredag kl. 12 - 17 og lørdag og søndag kl. 11 - 16 i lokalet 'Togvognen' på Vandværket på Søndre Alle 6 i Køge. Sidste åbningsdag er den 23. juni 2024.
 
Udstillingen med Povl Lond er samtidig den første i Køge Kunstforeninges nye udstillingsrum 'Togvognen' på Vandværket i Køge, efter at vi har indgået en langvarig lejekontakt på rummet med Køge Kommune.

POVL LOND.
MALEREN, MENNESKET OG FÆLLESSKABET
I 1946 kom en ny toldembedsmand til Køge. Men det skulle vise sig, at det ikke var en helt almindelig tolder, for den nyansatte kom til at have altafgørende betydning for kunsten og kunstlivet i Køge i de følgende 55 år. Den ny toldembedsmand var Povl Lond, efterhånden bedre kendt som maleren og grafikeren af samme navn.

Povl Lond blev født i 1909 på Frederiksberg. I 1934 gik han på Folmer Bonnéns malerskole, dygtiggjorde sig ved selvstudier og debuterede på forskellige anerkendte censurerede udstillinger. Men det var umuligt at leve af at være kunstner, når man havde en familie at forsørge, så toldetaten blev den ramme, der sørgede for, at den Lond’ske familie fik mad og tag over hovedet, samtidig med, at der var et vist mål af fritid til at male i. I 1969 gik Povl Lond på pension og kunne arbejde som kunstner på fuld tid, hvilket både kom til at betyde en vældig opblomstring af hans produktion og en intensivering af hans indsats for kunstlivet i Køge.

Povl Londs malerier tog fra begyndelsen udgangspunkt i et klassisk naturstudium, men han forenklede gennem årene sine billeder til strammere geometriske former og eksperimenterede med farverne og lyset som formgivende elementer. Fra 1970’erne blev han i stigende grad bevidst om menneskers forskelligartede vilkår i verden, og han benyttede sig i sin kunst ofte af et humoristisk-bidsk samspil mellem billede og ord til at spidde verdens urimeligheder.

Povl Lond, der døde i 1992, var en flittig udstiller gennem sine 55 år i Køge. Men siden har det været svært at komme til at se kunstnerens værker, og det er derfor vores ønske nu at give nye generationer mulighed for at stifte bekendtskab med denne kunst, der med sine humanistiske og politiske budskaber og sin optagethed af naturen er så aktuel som nogensinde.

Læs udstillingskataloget her (åbner som pdf) >