Historien

Foto: Køge Arkiverne
Foto: Køge Arkiverne

En skibsmægler og et kontroversielt foredrag

Som så mange gange før er det ofte enkeltpersoner, der får tingene sat i gang. Sådan er det også med Køge Kunstforening.

Det var skibsmægler Carl Müller, der var en af drivkræfterne bag oprettelsen af foreningen. Men hele den forudgående historie, og hvilke bevæggrunde og tanker Carl Müller havde om dannelsen af netop en kunstforening, kender vi ingenting til. Dog ved vi, at Carl Müller fra sin tidlige ungdom nærede en glødende interesse for kunst. En passion, som gjorde, at han efter at være vendt hjem med brigaden og havde vænnet sig til de hjemlige forhold, påbegyndte arbejdet med at få dannet en kunstforening i sin hjemby.

Det er ikke mange papirer, der fortæller om det arbejde, der lå forud for den stiftende generalforsamling i april 1946. Der findes heller ingen referater af møder afholdt inden den generalforsamlingen. Et enkelt brev dateret den 16. februar 1946, underskrevet af maleren Andreas Friis, Hillerød, der ønsker Carl Müller held og lykke med ”dannelsen af Deres kunstforening” er stort set det eneste egentlige dokument, vi kender til. Brevet er bilagt et eksemplar af love for en forening, men ikke hvilken.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 15. april 1946, kl. 19.30 på Hotel Prinsen på Køge Torv. Her afholdt Køge Kunstforening også sit første arrangement, hvor den kontroversielle kunstpædagog og forfatter Rudolf Broby-Johansen holdt sit foredrag med titlen ”Verdenskunsten og Samfundsformerne”, der varede i ca. 2 timer. I alt 75 køgeborgere deltog, og det eneste der foreligger fra foreningens side er, at af de 75 fremmødte, meldte 66 sig ind samme aften. Hotel Prinsen dannede senere rammen til et væld af udstillinger.

Foto: Køge Arkiverne
Foto: Køge Arkiverne

Med egne faste udstillingslokaler

I nyere tid blev Teknisk Skole også benyttet, men kun i weekenderne. Det vil sige, at udstillingerne blev sat op i weekenden, for så at blive taget ned igen søndag aften. Køge Kunstforening har senest holdt til i det gamle pakhus i Oluf Jensens gård i Brogade. Her blev galleriet måske det mest synlige ved Køge Kunstforening. Store navne bekræfter denne antagelse. Blandt Cobra-malerne har bl.a. Robert Jacobsen og Ib Geertsen udstillet hos Køge Kunstforening. Blandt andre kan nævnes: Mogens Andersen, Helge Ernst, Mogens Balle, Thomas Bang, Merete Barker, Merete Hansen, Jan Sivertsen, Per Arnoldi og Allan Stabell m.fl.

Efter en massiv huslejestigning i 2006, måtte kunstforeningen ved udgangen af 2006 fraflytte lokalerne i Brogade 7. De lokaler som gennem tiderne havde dannet rammen om mange spændende og interessante udstillinger. For eftertiden måtte vi på ny holde til i lånte lokaler – primært på Kunstmuseet Køge Skitsesamling, som i øvrigt også er en udspringer af Køge Kunstforening, men det er en helt anden historie.

Herefter gik jagten på ny ind med at finde egnede lokaler.

Nu som mobil kunstforening

Lokalerne var dyre og foreningen var i 2012 på randen af opløsning. En ny bestyrelse blev valgt ind på generalforsamlingen og besluttede, at foreningen fremover ikke skulle bruge sine medlemmers penge på dyre, lejede lokaler, men fremover være en mobil kunstforening, der brugte al sin energi på at arrangere kunstudstillinger rundt omkring i byens midlertidigt tomme lokaler.

Den første udstilling som mobil kunstforening åbnede i Viggo Hansens gamle maskinfabrik på Havnen i Køge i maj 2012 og blev på 10 dage besøgt af flere end 1.400 gæster.