Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende medlemmer, som kan kontaktes via post@koegekunst.dk:

Formand Gitte Dyrløv
mobil 22 30 03 43

Kasserer Ingrid Pedersen
mobil 30 23 40 82

Næstformand Torben Jantzen
mobil 28 15 26 96

Sekretær Anne Raun
mobil 61 54 08 50

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Susanne Pedersen
Karin Tofte Hansen
Karen Espensen

Lars Hylleberg (suppleant)

Udpeget af Køge Kommune er:
Pernille Sylvest, e-mail: pernille.sylvest@koege.dk
Kim Lindsø, e-mail: lindsethe@privat.dk