GENERALFORSAMLING 2022 I KØGE KUNSTFORENING

27. marts 2022

SØNDAG DEN 23. MARTS 2022
TEATERBYGNINGEN
BAG HAVERNE 1 / 4600 KØGE

koege kunstforening generalforsamling 2022 der udloddes vaerker til medlemmerne af koege kunstforening

koege kunstforening generalforsamling 2022 formandens beretning gitte dyrloev(1)

Øverst: På foreningens generalforsamling udloddes værker indkøbt på årets udstillinger og ture.

Herover: På generalforsamlingen holder formand Gitte Dyrløv traditionen tro formandens beretning.

**GENERALFORSAMLING 2022** I KØGE KUNSTFORENING

Vi indkalder til generalforsamling ikke senere end 14 dage før den skal afholdes senest den 31. marts hvert år.

Der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen amerikansk lotteri med spændende kunst og kunsthåndværk som præmier.

Hvert år udloddes desuden en større mangde kunst som foreningen har indkøbt på udstillinger, ture og ved Kunsthåndværkermarkedet og Kunst under træet.

DAGSORDEN
1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Godkendelse af revideret regnskab

4.  Indkomne forslag

5.  Fastsættelse af kontingent

6.  Valg af formand

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.  Valg af to suppleanter

9.  Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden, Gitte Dyrløv på mail her > senest 8 dage inden generalforsamlingen.